Bewindvoering, ofwel beschermingsbewind, is een regeling die betrekking heeft op het inkomen/vermogen. De kantonrechter machtigt een bewindvoerder om (een deel van) uw goederen en financiën en de daarbij horende administratie te beheren. U draagt dan niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid van uw eigen financiën en alles waar daarbij komt kijken.

Een beschermingsbewindvoerder is dus de wettelijke vertegenwoordiger van uw financiële belangen. De beschermingsmaatregel is bedoeld voor meerderjarige personen (18 jaar en ouder) die tijdelijk of langdurig, door welke oorzaak dan ook, niet (meer) in staat zijn om hun eigen geldzaken goed te regelen. De mensen die tot deze doelgroep behoren zijn bijvoorbeeld mensen die door ziekte, leeftijd of bijzondere omstandigheden hun financiën niet meer zelf willen of kunnen regelen. U kunt bijvoorbeeld denken aan dementie, problematische schulden of een psychiatrische achtergrond.

Beschermingsbewind heeft als doel dat de persoon niet (verder) in de financiële problemen komt, door de financiën tijdelijk of blijvend over te dragen aan de bewindvoerder. Op deze manier wordt getracht de financiële situatie stabiel te houden en eventueel, met het inschakelen van schuldhulpverleningsorganisaties, schulden op te lossen.

U kunt zelf de beschermingsmaatregel aanvragen, maar dit kan ook uw familie of een hulpverlener zijn. Voor meer informatie of een gratis en vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen door te bellen tijdens het telefonisch spreekuur, via de mail op info@budgetprotect.nl of door gebruik van het contactformulier.