Familie staat vaak het dichts bij de cliënt en kennen de situatie van cliënt dan ook als geen ander. Zij worden daarom ook gezien als een belangrijke verwijzer. De rechtbank heeft besloten welke familieleden mogen verwijzen. Dit zijn:

  • Echtgeno(o)t(e)
  • Andere partner
  • Familieleden tot in de 4de Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.

Als u een verzoek indient tot onderbewindstelling, dan vind de rechter het belangrijk dat de familie hiervan op de hoogte is. De betrokken familielid (ouders, broer, zus, partner of meerderjarige kinderen) tekent dan een zogenaamde akkoordverklaring. De rechter houdt dan bij zijn besluit (beschikking) rekening met wat de familie vind van het verzoek tot onderbewindstelling. Voor de familielid heeft het ondertekenen van de akkoordverklaring geen (juridische) gevolgen. Het is slechts een middel voor de familie om de persoon die onder bewind wil, te beschermen.

Zorg- en hulpverleners zijn vaak belangrijke verwijzers. Door hun expertise en kennis over de situatie van de cliënt is hun betrokkenheid ook crusiaal. Zo hebben zij vaak al inzicht in de financiële situatie van de cliënt waardoor zij tijdens de intake, maar ook tijdens het bewind, ervoor zorgen dat er sneller acties worden ondernomen. Zo komt er meer rust en stabiliteit op financieel gebied wat vooral voor de cliënt een zorg minder is.

Daarbij komt ook nog kijken dat een integrale samenwerking tussen bewindvoerder en hulp- of dienstverlener meer inzage geeft in de leef- en belevingswereld van de cliënt. Hierdoor kan er efficient ingespeelt worden op de oorzaken van het probleem. Door breder te kijken naar de oorzaak kan er een betere oplossing worden geboden.

BudgetProtect werkt ten behoeve van de cliënt dan ook graag samen met instellingen die zich o.a. bezighouden met: geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en maatschappelijk werk.