Even kennismaken

Met ruim 10 jaar aan ervaringen en kennis voel ik goed aan wat u nodig heeft. In mijn professionele loopbaan ben ik werkzaam geweest als (jeugd)hulpverlener, uitvoerder van de Wmo, als consulent bij de gemeentelijke sociale dienst en als vraagbaak op het gebied van de sociale zekerheid en financiële dienstverlening bij het hulploket van een grote welzijnsorganisatie.

Naast praktijkervaring heb ik de opleiding Sociaal Juridisch Dienstverlening en de opleiding Beschermingsbewindvoerder succesvol afgerond (beide op Hogeschool Utrecht) en heb ik me gespecialiseerd in hulp- en dienstverlening aan kwetsbare groepen.

Als bewindvoerder bescherm ik u vermogensrechtelijke belangen. Het hebben van een gezonde klik tussen mij als bewindvoerder en de cliënt is minstens net zo belangrijk als het beschikken over de nodige expertise. Ik begrijp als geen ander wat het voor mensen betekent om de financiën uit handen te (moeten) geven. Het is ingrijpend, maar vaak de enige manier om tot rust te komen. Als bewindvoerder sta ik voor kwaliteit en beheer ik uw goederen en financiën met respect.

Wie is Budgetprotect?

Budgetprotect is een kleinschalige, jonge en gedreven organisatie die gericht is op het begeleiden van mensen met geldzorgen. Ondersteuning kan voor langere tijd nodig zijn bij bijvoorbeeld dementie, of tijdelijk in geval van bijvoorbeeld schulden. De onderneming heb ik opgericht vanuit de overtuiging dat beschermingsbewind bijdraagt aan een leven zonder (geld)zorgen.

Budgetprotect staat voor kwaliteit! Duidelijke afspraken, goede communicatie, wederzijds vertrouwen en respect zijn voor mij erg belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Alleen op basis van wederzijds vertrouwen en respect kunnen we, stap voor stap, ervoor zorgen dat u situatie (weer) financieel gezond wordt.

Budgetprotect is gevestigd in Nijmegen (Waalsprong) centraal gelegen in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Ik werk niet alleen voor cliënten in (de omgeving) Nijmegen/ Arnhem. Uiteraard werken wij voor cliënten verspreid over het land.

Wat mag u van mij verwachten?

Ik onderzoek waar u recht op hebt: Krijgt u de juiste toeslagen, uitkeringen en/of kwijtscheldingen? Ik controleer het budgetplaatje: Blijft er voldoende budget over voor leefgeld, reserveringen voor eigen risico zorgverzekering, kleedgeld etc.? Tevens vergelijk ik het huidige energiecontract en maandelijks voorschotbedrag. Ook internet/telefoon/televisiecontracten bekijk ik en vergelijk ik. Jaarlijks verzorg ik de aangifte inkomstenbelasting en dien ik bij de rechtbank een rekening&verantwoording in.

Omdat ik niet wil bepalen hoe u uw eigen leven leidt, maken we afspraken over het te ontvangen leefgeld en te besteden budgetruimte. U heeft 24/7 online inzage in uw financiële situatie. Ik ben zowel telefonisch als via de whatsapp bereikbaar op maandag t/m en vrijdag. Daarnaast maken we een plan van aanpak op en evalueren deze ieder jaar. Indien nodig kom ik eens per half jaar/per jaar langs om de situatie te bespreken.

U mag verder van mij verwachten dat ik ten minste de onderstaande werkzaamheden voor u verricht:

   • Opstellen van een budgetplan en zorg dragen over handhaving hiervan;
   • Aanvragen van toeslagen, bijzondere bijstand, heffingskortingen, vergoedingen voor uw kinderen, kwijtscheldingen;
   • Contact onderhouden met alle betrokken partijen zoals de uitkeringsinstanties (indien nodig ook met hulpverlener/ advocaten/ sociaal team/ andere contacten);
   • Beschermen tegen (financieel) misbruik
   • Zorg dragen voor de belastingaangifte en overige belastingtechnische zaken;
   • Voorkomen escalatie van problematische schulden en aanpak van bestaande schulden;
   • U informeren, adviseren en waar mogelijk bijstaan bij eventuele rechtszaken;
   • Zorg dragen over verzekeringen zoals de zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedel verzekering en begrafenis;
   • En nog veel meer om ervoor te zorgen dat de financiële situatie stabiliseert en/ of verbeterd.